Opis funduszu

Fundusz inwestuje aktywa w papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz przeznaczony jest wyłącznie dla Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Fundusz jest zarządzany aktywnie.

Informacje podstawowe

 

Kategoria funduszuDłużne
Zakres geograficzny inwestycjiPolska
BenchmarkBrak
Data pierwszej wyceny20.09.2000
Rekomendowany minimalny czas inwestycji 1 rok

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj