Opis subfunduszu

PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny to Subfundusz akcyjny klasyfikowany jako tzw. light green, zgodnie z art. 8 Rozporządzenia SFDR. Inwestuje na całym świecie w spółki:
1) które działają proekologicznie i dzięki wytwarzanym produktom lub usługom minimalizują bezpośrednio lub pośrednio negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko naturalne,
2) których działalność ma pozytywny wpływ na społeczeństwo.
Spółki, w które inwestuje subfundusz działają w następujących branżach: energia odnawialna i alternatywna, technologia, transport, recycling i gospodarowanie odpadami, oczyszczanie wody i ścieków, ograniczanie emisji szkodliwych substancji, ochrona zdrowia, edukacja, użyteczność publiczna. Subfundusz jest zarządzany aktywnie.

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuakcyjny
Zakres geograficzny inwestycjiPolska, Świat
Benchmark

brak

Data pierwszej wyceny23.10.2019
Maksymalna opłata za zarządzanie (w skali roku)2,00% (JU kat. A)
Pobierana opłata za zarządzanie (w skali roku)2,00% (JU kat. A)
Opłaty za nabycieZgodnie z Tabelą opłat

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 5 lat lub więcej

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj