Podnoszenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej od października 2021 r. przełożyło się na zwiększenie oprocentowania lokat dla firm, aczkolwiek jego poziom pozostaje ciągle stosunkowo niski. To, w połączeniu z wysoką inflacją, sprawia, że pieniądze na depozytach, każdego dnia stają się coraz mniej warte. Ich siła nabywcza spada, ponieważ realna stopa oprocentowania depozytów, tzn. różnica między ich oprocentowaniem a wskaźnikiem inflacji, jest ujemna. W efekcie coraz większym zainteresowaniem cieszą się fundusze inwestycyjne. Wśród nich w szczególności fundusze oparte na obligacjach zmiennoprocentowych, których kupony rosną, ze względu na gwałtowny wzrost stawek WIBOR. 1 maja 2022 r. WIBOR 6M wynosił już 6,34%, podczas gdy jeszcze kilka miesięcy wcześniej było to ledwie 0,27% (stan na 1.09.2021 r.).

Do kogo skierowana jest oferta PKO TFI?

Zarządzanie nadwyżkami finansowymi oferowane jest klientom instytucjonalnym, takim jak:

  • spółki,pracownicy firmy
  • przedsiębiorstwa,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
  • fundacje,
  • stowarzyszenia,
  • spółdzielnie,
  • szkoły wyższe,
  • inne instytucje publiczne i prywatne.

 

Korzyści z inwestowania w fundusze PKO TFI
Postaw na doświadczenie i jakość PKO TFI
Wybrane fundusze
Informacja o ryzykach związanych z inwestowaniem w fundusze

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KIID oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj