Wysoka inflacja sprawia, że z każdym dniem spada wartość pieniędzy na depozytach. Ich siła nabywcza maleje, ponieważ realna stopa oprocentowania depozytów, tzn. różnica między ich oprocentowaniem a wskaźnikiem inflacji, jest ujemna. W efekcie, dużym zainteresowaniem cieszą się fundusze inwestycyjne, a w przypadku klientów instytucjonalnych w szczególności subfundusze o niskim wskaźniku ryzyka.

Do kogo skierowana jest oferta PKO TFI?

Zarządzanie nadwyżkami finansowymi oferowane jest klientom instytucjonalnym, takim jak:

  • spółki,pracownicy firmy
  • przedsiębiorstwa,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
  • fundacje,
  • stowarzyszenia,
  • spółdzielnie,
  • szkoły wyższe,
  • inne instytucje publiczne i prywatne.

 

Korzyści z inwestowania w fundusze PKO TFI
Postaw na doświadczenie i jakość PKO TFI
Wybrane fundusze
Informacja o ryzykach związanych z inwestowaniem w fundusze

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj