Podnoszenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej od października 2021 r. przełożyło się na zwiększenie oprocentowania lokat dla firm. Wysoka inflacja sprawia, że pieniądze na depozytach, każdego dnia stają się coraz mniej warte. Ich siła nabywcza spada, ponieważ realna stopa oprocentowania depozytów, tzn. różnica między ich oprocentowaniem a wskaźnikiem inflacji, jest ujemna. W efekcie coraz większym zainteresowaniem cieszą się fundusze inwestycyjne, w szczególności fundusze oparte na obligacjach zmiennoprocentowych, których kupony rosną, ze względu na gwałtowny wzrost stawek WIBOR. 1 sierpnia 2022 r. WIBOR 6M wynosił już 7,30%, podczas gdy jeszcze kilka miesięcy wcześniej było to ledwie 0,27% (stan na 1.09.2021 r.).

Do kogo skierowana jest oferta PKO TFI?

Zarządzanie nadwyżkami finansowymi oferowane jest klientom instytucjonalnym, takim jak:

  • spółki,pracownicy firmy
  • przedsiębiorstwa,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
  • fundacje,
  • stowarzyszenia,
  • spółdzielnie,
  • szkoły wyższe,
  • inne instytucje publiczne i prywatne.

 

Korzyści z inwestowania w fundusze PKO TFI
Postaw na doświadczenie i jakość PKO TFI
Wybrane fundusze
Informacja o ryzykach związanych z inwestowaniem w fundusze

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KIID oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj