Absolwent Politechniki Warszawskiej, kierunek: Informatyka.

Karierę rozpoczął w konsultingu, gdzie uczestniczył w projektach realizowanych dla dużych europejskich banków inwestycyjnych.

Z PKO TFI związany od 2016 roku, początkowo jako pracownik Departamentu Zarządzania Ryzykiem. Aktualnie jego praca skupia się na analizie ilościowej i makroekonomicznej oraz wsparciu w zarządzaniu multi-assetowymi portfelami klientów. Uczestniczy w programie CFA.