Od 9 lipca 2021 roku pełni funkcję Członka Zarządu nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych w PKO TFI.

W PKO TFI od 2009 roku, Pionem Zarządzania Aktywami kieruje od 2012 roku, będąc zaangażowanym w codzienny nadzór nad ryzykiem inwestycyjnym wszystkich funduszy, zarówno w kategorii funduszy otwartych jak i zamkniętych. Członek Komitetu Inwestycyjnego oraz Komitetu Zarządzania Ryzykiem, mający bezpośredni wpływ na budowanie wizji zarządzania ryzykiem w firmie. W 2017 roku odegrał kluczową rolę w implementacji systemu zarządzania ryzykiem Murex. Osobisty udział zarówno w procesie tworzenia oferty produktowej PKO TFI, jak i w procesie sprzedaży produktów inwestycyjnych. Uczestnik wielu konferencji branżowych. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami oraz bankowości inwestycyjnej. W latach 2007-2009 był na stanowisku Dyrektora w departamencie zarządzania stopą procentową w Merrill Lynch w Londynie. W 2002-2007 zatrudniony w UBS Investment Bank (Londyn, Wielka Brytania) w roli „Associate Director” w pionie stopy procentowej i walut.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w 2002 r. na kierunku Finanse i Bankowość. Stypendysta CEMS (Community of European Management Schools) w Stockholm School of Economics. Posiadacz brytyjskiej licencji inwestycyjnej FSA Financial Regulator („Approved Person”) w okresie zatrudnienia w Wielkiej Brytanii (2002-2009).