W PKO TFI od 2009 roku, od 2012 roku nadzoruje prace Pionu Zarządzania Aktywami jako Dyrektor Zarządzający Pionem Zarządzania Aktywami.

W latach 2007 - 2009 był dyrektorem w departamencie trading stopy procentowej w Merrill Lynch International w Londynie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu na rynku papierów dłużnych, które zdobył m.in. podczas pracy w UBS Investment Bank (Wielka Brytania).

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w 2002 r. na kierunku Finanse i Bankowość.  Stypendysta CEMS (Community of European Management Schools) w Stockholm School of Economics.

Rafał bierze udział w licznych konferencjach branżowych jako ekspert od finansowych rynków globalnych. Od 2011 roku z sukcesem zarządza strategią Global Makro w funduszu PKO Globalnej Makroekonomii – fiz.