W PKO TFI od 2018 roku, aktualnie w roli Tradera na rynku dłużnym, zajmuje się również analityką trendów makroekonomicznych z wykorzystaniem metod ilościowych.

Jest programistą R/Phyton, specjalizuje się w Machine Learning i rozwiązaniach Big Data w zarządzaniu aktywami.

Karierę zawodową rozpoczął w Deloitte, jako programista ilościowy dostarczający oprogramowanie służące do zarządzania ryzykiem w bankach komercyjnych i innych instytucjach finansowych.

Student Politechniki Warszawskiej, Kierunek Informatyka, Specjalizacja Inżynieria Oprogramowania.