Z PKO TFI jest związany od 2021 roku. Specjalizuje się w analizie sektora technologicznego i biotechnologicznego.

Karierę zawodową rozpoczął w Quercus TFI S.A. w 2014 roku zajmując stanowisko najpierw analityka, a później zarządzającego. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego. W 2016 roku zdał trzeci etap w programie CFA.

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W rozprawie doktorskiej analizował determinanty stóp zwrotu z lewarowanych funduszy ETF.

Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w Szachach. Posiada tytuł Mistrza FIDE.