Katarzyna dołączyła do Zespołu PKO TFI w 2021 r.

Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego, jest Managerem Ryzyka Finansowego (FRM, certyfikat przyznawany przez Global Association of Risk Professionals). Doświadczenie zawodowe zdobywała w wielu instytucjach rynku kapitałowego, m.in. w domach maklerskich oraz w licznych towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, specjalizacja Finanse I Rachunkowość oraz Metody Ilościowe w Ekonomii I Systemy Informacyjne.