Od czerwca 2018 r. pracuje w Zespole Zarządzających w PKO TFI S.A.

Uczestnik wielu szkoleń dotyczących zarządzania i finansów, m.in. szkolenia organizowanego przez Instytut Rozwoju Biznesu dla Doradców Inwestycyjnych i Analityków Papierów Wartościowych.

Od 1996 r. pracował jako dealer rynku akcji w Krajowym Domu Maklerskim „Passa” S.A. ( przekształcony w DI BWE S.A.). Od listopada1996 r. zatrudniony w TUnŻ WARTA „VITA” S.A. na stanowisku Zastępcy Kierownika Zespołu Inwestycji Kapitałowych. Od 1999 r. do połowy 2002 r. pełnił funkcje Wicedyrektora Biura Inwestycji Kapitałowych TUnŻ WARTA „VITA” S.A. Od lipca 2002 r. w WARTA Asset Management pełnił funkcję zarządzającego funduszami. Od kwietnia 2005 r. na tym samym stanowisku pracował w KBC TFI S.A.

Absolwent Politechniki Białostockiej. Ukończone Studia Podyplomowe z zakresu Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firm w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Studium Dealerów Rynku Pieniężnego i Kapitałowego organizowanego przez członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych.