Doświadczenie w zarządzaniu aktywami zdobywał w Departamencie Inwestycji Nordea TUnŻ oraz Nordea Investment Management będąc członkiem międzynarodowego Multi-Asset Teamu.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalizacja Bankowość Inwestycyjna. Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych.