Paweł dołączył do Zespołu PKO TFI w 2023 r.

Analityk akcji spółek przemysłowych, wydobywczych, chemicznych i rolnych, odpowiedzialny również za analizy indeksów giełdowych w WOOD & Company (2015-2022), oraz Biurze Maklerskim mBanku (2022-2023). Panelista - uczestnik licznych zagranicznych konferencji poświęconych rynkom kapitałowym. 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Rachunkowość (z wyróżnieniem), Ekonomia (doktorat) oraz University of Cambridge na kierunku Ekonomia Rozwoju (magisterium – high pass). Odbył staż naukowy na University of Cambridge jako visiting fellow.
Laureat szeregu nagród, m.in. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dwukrotnie), CHESS (stypendium przyznawane przez University of Cambridge dla 80 najlepszych studentów wszystkich kierunków na poziomie graduate studies), oraz Thalman Award (University of Cambridge).