Do zespołu PKO TFI dołączył w 2011 roku. W ramach swoich obowiązków odpowiada za zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego) oraz fundusze akcji polskich. Dodatkowo nadzoruje realizację zleceń funduszy i koordynuje prace optymalizacji procesów tradingowych, których celem jest wdrażanie najnowszych rozwiązań technologicznych podnoszących efektywność handlu akcjami oraz usprawniających proces księgowania zleceń.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich instytucjach jak Narodowy Bank Polski, Ernst & Young, Credit Suisse.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kierunek Finanse i Rachunkowość, specjalizacja Finanse Przedsiębiorstw.