Od Wybierz do Wybierz

Wszystkie

2021-10-19

Zmiany w ofercie PKO TFI – subfundusz PKO Obligacji Samorządowych II

W odpowiedzi na duże zainteresowanie Klientów instytucjonalnych funduszami inwestującymi w obligacje samorządowe, PKO TFI zdecydowało o przekształceniu istniejącego subfunduszu PKO Obligacji Rynku Polskiego w subfundusz PKO Obligacji Samorządowych II i dostosowaniu jego polityki inwestycyjnej na wzór znajdującego się wcześniej w ofercie Towarzystwa subfunduszu PKO Obligacji Samorządowych (w którym zbywanie jednostek zostało zawieszone ze względu na przekroczenie limitu wpłat określonego w statucie).

Więcej