Sumoinwestycja II

Wyspecjalizowany Program Inwestycyjny Sumoinwestycja II to produkt składający się z terminowej lokaty oszczędnościowej i funduszu inwestycyjnego.

Autolokacja II

Załóż już dzisiaj WPI Autolokacja II, a Twoje środki będą automatycznie, co miesiąc, przenoszone z lokaty na subfundusze przez okres trwania Programu.

PKO Portfele Inwestycyjne - sfio

Zainwestuj w gotowe, profesjonalnie przygotowane rozwiązania inwestycyjne i korzystaj z potencjału krajowego oraz globalnego rynku finansowego.

PKO Skarbowy 

PKO Skarbowy inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Rolą zarządzających jest poszukiwanie dla tego subfunduszu okazji inwestycyjnych zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym.

Akcjomat II

Program inwestycyjny Akcjomat II to rozwiązanie, które polega na inwestowaniu wpłaconych środków w regularnych odstępach czasu oraz w możliwie jednakowej wysokości, niezależnie od panującej koniunktury rynkowej.

Zasady programów

Znajdziesz tu listę zasad i oświadczeń, m. in. dla programów i lokat dostępnych w ofercie PKO TFI.

Inwestycje online

Chcesz rozpocząć inwestowanie przez Internet? Dowiedz się jak!