PKO Portfele Inwestycyjne - sfio

Zainwestuj w gotowe, profesjonalnie przygotowane rozwiązania inwestycyjne i korzystaj z potencjału krajowego oraz globalnego rynku finansowego.

PKO Skarbowy 

PKO Skarbowy inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Rolą zarządzających jest poszukiwanie dla tego subfunduszu okazji inwestycyjnych zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym.

Akcjomat

Program inwestycyjny PKO Akcjomat to rozwiązanie, które polega na inwestowaniu wpłaconych środków w regularnych odstępach czasu oraz w możliwie jednakowej wysokości, niezależnie od panującej koniunktury rynkowej.

Akcjomat II

Program inwestycyjny Akcjomat II to rozwiązanie, które polega na inwestowaniu wpłaconych środków w regularnych odstępach czasu oraz w możliwie jednakowej wysokości, niezależnie od panującej koniunktury rynkowej.

Zasady programów

Aktualne i archiwalne zasady dla programów inwestycyjnych dostępnych w ofercie PKO TFI.

Inwestycje online

Chcesz rozpocząć inwestowanie przez Internet? Dowiedz się jak!