PKO Portfele Inwestycyjne - sfio

PKO Portfele Inwestycyjne - sfio to inwestycja w gotowe rozwiązania zarządzane przez profesjonalistów, bez konieczności samodzielnego budowania portfela inwestycyjnego.

PKO Obligacji Skarbowych 

PKO Obligacji Skarbowych inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Celem Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Akcjomat

Program inwestycyjny PKO Akcjomat to rozwiązanie, które polega na inwestowaniu wpłaconych środków w regularnych odstępach czasu oraz w możliwie jednakowej wysokości, niezależnie od panującej koniunktury rynkowej.

Akcjomat II

Program inwestycyjny Akcjomat II to rozwiązanie, które polega na inwestowaniu wpłaconych środków w regularnych odstępach czasu oraz w możliwie jednakowej wysokości, niezależnie od panującej koniunktury rynkowej.

Zasady programów

Aktualne i archiwalne zasady dla programów inwestycyjnych dostępnych w ofercie PKO TFI.

Inwestycje online

Chcesz rozpocząć inwestowanie przez Internet? Dowiedz się jak!