Opis Subfunduszu

PKO Obligacji Globalny to fundusz funduszy zarządzany aktywnie, dokonujący aktywnej selekcji najlepszych dostępnych na rynku światowym funduszy inwestujących w obligacje skarbowe i korporacyjne, a także w obligacje wysokodochodowe. Globalne fundusze inwestujące w ww. obligacje umożliwiają inwestorom dostęp do szerokiego spektrum instrumentów dłużnych zarówno z punktu widzenia dywersyfikacji geograficznej, jak również ekspozycji na szeroki wachlarz obligacji rządowych jak i emitentów długu korporacyjnego.

Subfundusz może inwestować w obligacje rządowe krajów rozwiniętych jak i EM oraz emitowane przez przedsiębiorstwa działające w różnych sektorach mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej oraz wybranych krajach zaliczanych do gospodarek wschodzących.

 

Informacje podstawowe
Kategoria funduszudłużny
Zakres geograficzny inwestycjiPolska, Świat
Benchmark

brak

Data pierwszej wyceny23.10.2019
Maksymalna opłata za zarządzanie (w skali roku)1,8% (JU kat. A)
Pobierana opłata za zarządzanie (w skali roku)1,00% (JU kat. A)
Opłaty za nabycie

Zgodnie z Tabelą opłat

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 3 lata

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj