2013-04-24

Ruszyły dwie emisje Certyfikatów Inwestycyjnych serii C PKO Obligacji Korporacyjnych – fiz o charakterze niepublicznym. Zgodnie z nowymi przepisami każda z nich skierowana zostanie maksymalnie do 149 wybranych przez Towarzystwo inwestorów indywidualnych.

PKO Obligacji Korporacyjnych - fiz został utworzony  dokładnie rok temu – w kwietniu 2012 roku. Od początku swojej działalności Fundusz wypracował dla swoich klientów zysk brutto na poziomie 8,94%.

Wartość Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu systematycznie wzrasta i na ostatni dzień wyceny tj. dzień 17 kwietnia 2013 roku wyniosła 108,94 zł.

Instrumenty, w które inwestuje PKO Obligacji Korporacyjnych – fiz umożliwiają osiągnięcie rentowności przewyższającej oprocentowanie obligacji skarbowych czy depozytów bankowych. Do portfela Funduszu wybierane są wyłącznie obligacje spółek o solidnych fundamentach kapitałowych i wysokiej wiarygodności finansowej, co bezpośrednio wpływa na obniżenie ryzyka inwestycyjnego.

„Uwzględniając oczekiwany zysk w stosunku do podejmowanego ryzyka, tego typu fundusz jest w obecnych warunkach rynkowych najbardziej atrakcyjnym spośród funduszy instrumentów dłużnych.” – mówi Piotr Nowak, Zarządzający Funduszem.

PKO Obligacji Korporacyjnych zarządza obecnie ok. 176 mln zł. Zarządzający tym Funduszem związany jest z rynkiem kapitałowym od prawie 10 lat. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. w międzynarodowych instytucjach finansowych, gdzie z powodzeniem zarządzał środkami klientów liczonych w miliardach dolarów.