Kalkulator konwersji

Fundusz źródłowy – fundusz, z którego dokonywana jest konwersja/przeniesiene.
Fundusz docelowy – fundusz, na który dokonywana jest konwersja/przeniesienie.

Oblicz opłatę za konwersję / przeniesienie

  • Kwota

  • Fundusz źródłowy

  • Fundusz docelowy

  • %

Opłata za konwersję/przeniesienie jest naliczana w przypadku konwersji lub przeniesienia do funduszu o wyższej stawce opłat manipulacyjnych. Oblicza się ją zgodnie z Tabelą Opłat jako różnicę wysokości opłaty manipulacyjnej stosowanej w funduszu docelowym i źródłowym.

Kalkulator jest narzędziem o charakterze poglądowym - dopiero w momencie realizacji zlecenia konwersji/przeniesienia Towarzystwo wyliczy właściwą wartość opłaty.

Zgodnie z zasadą akumulacji (patrz Tabela Opłat) wartość wszystkich środków posiadanych na rejestrach Klienta może wpłynąć na obniżenie opłaty za konwersję.