PKO TFI застосовує Кодекс Найкращого Досвіду Інвесторів- Юридичних Осіб

Беручи до уваги зобов'язання діяти з особливим акцентом на інтереси учасників інвестиційних фондів та прагнучи застосовувати найвищі принципів етичної поведінки, PKO Асоціація Інвестиційних Фондів прийняла і застосовує Кодекс Найкращого Досвіду Інвесторів- Юридичних Осіб (Кодекс). Кодекс був прийнятий суб'єктами скупченими навколо Палати Керуючих Фондами і Активами та Господарської Палати Пенсійних Асоціацій, а також визначає принципи поведінки інвесторів-юридичних осіб, а зокрема у:

  • відносинах з емітентами фінансових інструментів
  • у випадках нестандартних транзакцій
  • відносинах з клієнтами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ «ПРИНЦИПІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ УСТАНОВ НАД ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НАГЛЯД» ВИДАНИХ КОМІСІЄЮ З ФІНАНСОВОГО НАГЛЯДУ

24.12. 2014 р. Правління та Наглядова Рада АТ «РКО Асоціації Інвестиційних Фондів» («АІФ») взяли для використання «Принципи корпоративного управління для установ над якими здійснюється нагляд» видані Комісією Фінансового Нагляду («Принципи») щодо компетенцій і обов’язків цих органів. 28.04.2015 р. Чергові Загальні Збори Акціонерів АІФ прийняло для використання Принципи щодо компетенцій і обов'язків Загальні Збори Акціонерів. Принципи були прийняті для використання АІФ, з врахуванням принципу пропорційності, що виникає з характеру і специфіки діяльності АІФ та інвестиційних фондів, якими вона управляє, а також з наступним відхиленням. Враховуючи принцип пропорційності, що випливає з масштабу діяльності АІФ, а також беручи до уваги відсутність міноритарних акціонерів, не застосовуватимуться § 22 зак.1 i 2 Принципів щодо призначення незалежних членів Наглядової Ради.

05.10.2016 р. призначено у склад Наглядової Ради АІФ двох незалежних членів, у зв'язку з вищевказаним від цього дня АІФ застосовує Принципи у повному обсязі, тобто без відхилень від § 22 зак.1 i 2 Принципів.

Принципи опубліковані на інтернет-сторінці Комісії Фінансового Нагляду.

Оцінка застосовування Принципів у 2015 р.

04.07.2016 Наглядова Рада АІФ прийняла рішення щодо оцінки застосування АІФ Принципів. Наглядова рада АІФ оцінила, що станом на 31.12.2015 р. прийняті АІФ Принципи, застосовуються у прийнятій для використання сфері, у тому числі, з урахуванням принципу пропорційності, що випливає з масштабу, характеру діяльності та специфіки АІФ, за умови ідентифікованих відхилень, які суттєво не впливають на застосування Принципів АІФ, які були зняті до дня прийняття вищезазначеного рішення.

Усунення недоліків полягало в документуванню в межах одного документу та затвердженню Наглядовою Радою стратегії управління ризиками, що включає керовані фонди та саму АІФ, відповідно до § 52 зак. 1 Принципів та узгодженні Наглядовою Радою, в рамках моніторингу здійснення діяльності фінансового аудиту, запропонованого плану проведення дій, суб'єктом, уповноваженим на проведення аудиту фінансової звітності, починаючи з аудиторської діяльності щодо піврічних та річних звітів і АІФ за 2016 рік.

Оцінка застосовування Принципів у 2016 р.

12 травня 2017 р. Наглядова Рада АІФ прийняла рішення щодо оцінки застосування АІФ. Наглядова рада АІФ після здійснення перегляду функціонування Принципів у Товаристві та після ознайомлення зі «Звітом з оцінки застосування Принципів Корпоративного Управління АТ «PKO АІФ» у 2016 р.», прийнятим Правлінням Товариства 28 квітня 2017 р.,оцінила, що станом на 31 грудня 2016 року АІФ дотримується Принципів в обсязі, прийнятому для використання, у тому числі, враховуючи принципи пропорційності, що випливає з масштабу, характеру діяльності та специфіки Товариства, за умови дрібних відхилень, які були усунуті до 31 грудня 2016 р., що суттєво не впливають на загальну оцінку застосування АІФ Принципів.

Усунення відхилень полягало у здійсненні вибору зі складу Наглядової Ради 4 липня 2016 р. Голови Наглядової Ради, призначенню 5 жовтня 2016 р. у склад Наглядової Ради АІФ двох незалежних членів Наглядової Ради.

Оцінка застосовування Принципів у 2017 р.

Наглядова Рада Товариства після здійснення перегляду функціонування Принципів Корпоративного Управління у Товаристві оцінила, що станом на 31 грудня 2017 р. Товариство дотримується Принципів Корпоративного Управління у прийнятому для використання обсязі, у тому числі з врахуванням принципу пропорційності, що випливає з масштабу, характеру діяльності та специфіки Товариства.

Оцінка застосовування Принципів у 2018 р.

10 травня 2018 р. Наглядова Рада АІФ прийняла рішення щодо оцінки застосування АІФ Принципів Корпоративного Управління. Наглядова Рада Товариства після здійснення перегляду функціонування Принципів Корпоративного Управління у Товаристві оцінила, що станом на 31 грудня 2017 р. Товариство дотримується Принципів Корпоративного Управління у прийнятому для використання обсязі, у тому числі з врахуванням принципу пропорційності, що випливає з масштабу, характеру діяльності та специфіки Товариства.

Крім, того у файлах для стягнення знаходяться:

  • Способи голосування за WZ
  • Принципи найкращого виконання доручень фондів
  • Основні принципи поведінки - Конфлікт Інтересів
  • Процедура виконання корпоративних прав
Друкувати