Всі дані, що розміщені у інтернет-сервісі АТ «PKO TFI», мають інформаційний та рекламний характер і не є пропозицією у значенні закону від 23 квітня 1964 р. Цивільного Кодексу, а також не є фінансовими, юридичними та податковими консультаціями та не потрібно їх розглядати як рекомендації щодо фінансових інструментів, їх емітентів або виставників.

АТ «РКО АІФ» доклало належних зусиль, щоб розміщена інформація була ретельною та базувалася на компетентних джерелах, однак не може гарантувати їх правильності, повноти та актуальності. Якщо у змісті цього матеріалу не вказано інакше, джерелом даних є власні розрахунки АТ «РКО АІФ». Зміст та вигляд сервісу можуть бути змінені у будь-який час, без попередження.

Ризик використання інформації, розміщеної у цьому сервісі, зокрема прийняття інвестиційних рішень, несе, виключно користувач сервісу.

Представлені у сервісі результати інвестиційних фондів, якими керує АТ «РКО TFI», базуються на історичних даних і не є гарантією досягнення ідентичних результатів у майбутньому. Існують оплати за витрати, що обтяжують збори до фонду або викуп часток участі/ викуп інвестиційних сертифікатів. Величина і спосіб взяття оплат за витрати визначають таблиці оплат.

Поточна реєстрація часток участі оновлюється у сервісі, негайно після проведення фондом оцінки їх активів.

Фонди не гарантують реалізації запланованої інвестиційної мети, ані отримання визначеного інвестиційного результату. Потрібно, рахуватися з можливістю втрати, принаймні частини оплачених коштів. Детальний опис факторів ризику міститься відповідно у інформаційній брошурі, Ключовій Інформації для Інвесторів (КІДІ), емісійній брошурі, інформаційному меморандумі або в умовах емісії. Ці документи є доступними відповідно на інтернет-сторінці www.pkotfi.pl, у головному офісі АТ «PKO TFI» або у дистриб’юторів, список, яких доступний за номером інформаційної лінії 0 801 32 32 80. На інтернет-сторінці www.pkotfi.pl опубліковуються, також, річні та піврічні фінансові звіти фондів.

Фонди можуть інвестувати понад 35% від вартості активів фонду/ субфонду у цінні папери, емітовані Державним Казначейством, Національним Банком Польщі, органом місцевого самоврядування, державою-членом Європейського Союзу, територіальним органом самоврядування держави-члена, країни-члена Організації економічного співробітництва та розвитку або міжнародної фінансової установи, членом, якої є Республіка Польща або принаймні одна держава-член.

В залежності від прийнятої, інвестиційним фондом інвестиційної політики, фонди можуть інвестувати більшість активів у інші категорії вкладів, ніж цінні папери або інструменти грошового ринку. Крім того, з огляду на склад портфелю та реалізовану стратегію управління, вартість частки участі/ інвестиційних матеріалів може підлягати помірній, великій або дуже великій змінності.

Деяка інформація, що міститься у документах фондів/ субфондів з їхнім Бенчмарком, походить або була опрацьована на базі даних наданих фірмою MSCI Inc. („дані MSCI”). MSCI ані діючий за дорученням MSCI постачальника змісту, не дають чітких, ані зрозумілих гарантій, ані запевнень та не несуть відповідальності по відношенні до даних MSCI, що використовуються в цих документах, а також змісту, розміщеного на сайті www.pkotfi.pl. Дані MSCI не можуть копіюватися, ані використовуватися для інших цілей без письмової згоди MSCI. Подальше розповсюдження даних MSCI є забороненим, без письмової згоди MSCI.

АТ «PKO TFI» не несе відповідальності за помилки або відсутність у змісті, розміщеному на цьому сервісі, що виникли з технічних причин, зокрема внаслідок модифікації цього змісту через телепередачу, у тому числі у змісті документів фонду, а також у реєстрації часток участі.

Перед купівлею часток участі / інвестиційних сертифікатів, потрібно ознайомитися, відповідно зі змістом інформаційної брошури, брошури емісії, умовами емісії та статут відповідного інвестиційного фонду. Інформаційні брошури фондів, якими керує АТ «»РКО АІФ» є доступні тут та у Дистриб’юторів.

Авторські права візуалізації та змісту інтернет-вітрини www.pkotfi.pl належать АТ «РКО TFI».

Органом, що здійснює нагляд над АТ РКО TFI» та фондами є Комісія Фінансового Нагляду.

Товариство зареєстроване у реєстрі підприємців, що веде Реєстровий суд для столичного міста Варшави, XIII Господарський відділ Державного Судового Реєстру за номером 0000019384, Статутний капітал 18.460.400 пол. зл. ІПН 526-17-88-449.

Вся додаткова інформація надається за індивідуальним побажанням.

Друкувати