PKO Akcji Dywidendowych Globalny

Szczegóły oferty

 • Opis subfunduszu

  PKO Akcji Dywidendowych Globalny lokuje aktywa w wyselekcjonowanych funduszach zagranicznych, w tym w funduszach typu ETF inwestujących w akcje spółek giełdowych niemal z całego świata, które regularnie wypłacają dywidendę. Subfundusz może również bezpośredniego inwestować w akcje spółek tego typu. Dochody z otrzymywanych dywidend będą reinwestowane, zwiększając tym samym wartość aktywów subfunduszu.

  Dla klientów, którzy:

  • chcą czerpać zyski zarówno ze wzrostu wartości akcji globalnych spółek dywidendowych, jak i płaconej przez nie dywidendy,
  • szukają rozwiązania uzupełniającego ich dotychczasowe inwestycje,
  • zakładają odpowiednio długi horyzont inwestycyjny i są świadomi wysokiego ryzyka związanego
   z inwestowaniem w subfundusz akcji.
 • W co inwestuje subfundusz?

 • Ryzyko i rekomendowany czas inwestycji

 • Rachunek nabyć subfunduszu

Dokumenty subfunduszu

Dokumenty informacyjne

Dokumenty prawne i finansowe

Połączone sprawozdanie finansowe funduszu PKO Parasolowy - fio

Załącznik do połączonego sprawozdania finansowego funduszu PKO Parasolowy - fio