Субфонд є так званим індексним фондом, який реалізує інвестиційну мету, прагнучи досягти ставки доходу, що дорівнює ставці доходу від індексу Standard & Poors 500 USD, при цьому він не відображає складу цього індексу. Субфонд інвестує на американському ринку акцій. Cубфонд активне управління.

Загальний індекс ризику
1
2
3
4
5
6
7
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko

Наведений вище профіль ризику відповідає поточному профілю ризику та прибутку, як зазначено в Ключовій інформації для Sнвесторів. Профіль ризику та прибутку в майбутньому може змінюватися. Найнижча категорія (1) не означає, що інвестиція не має ризику.

Рекомендований мінімальний період інвестування 5 років

Інвестуванняпов'язанезризиком. Перед здійсненням інвестування ознайомтеся з документом «Головна інформація для інвесторів» (ГІІ) та Проспектом Фонду. Представлені минулі результати не є гарантією здобуття подібних результатів у майбутньому. Повний зміст юридичної примітки.

Друкувати