PKO Акції Плюс інвестує в компанії, акції яких котируються на Варшавській фондовій біржі, а також в ретельно підібрані іноземні компанії з високим потенціалом зростання. Менеджери широко аналізують всі ринки акцій, з особливим акцентом на макроекономічне становище окремих країн, враховуючи при цьому вплив змін на валютному та борговому ринках. Перед кожною такою інвестицією проводиться ретельний аналіз компаній, що входять до складу портфеля, як і оцінка потенціалу галузі, в якій працює підприємство. Cубфонд активне управління.

Рекомендований мінімальний період інвестування 5 років

Інвестуванняпов'язанезризиком. Перед здійсненням інвестування ознайомтеся з документом «Головна інформація для інвесторів» (ГІІ) та Проспектом Фонду. Представлені минулі результати не є гарантією здобуття подібних результатів у майбутньому. Повний зміст юридичної примітки.

Друкувати