PKO Боргові Цінні Папери USD інвестує, перш за все, в боргові цінні папери, деноміновані в USD, емітовані переважно в державах і на регульованих ринках Європейського Союзу, а також в країнах, які є членами ОЕСР та прагнуть до членства в ЄС і в Сполучених Штатах Північної Америки. Субфонд обтяжений високим рівнем інвестиційного ризику, що виникає внаслідок волатильності цін на інструменти, в які він інвестує, зокрема на валюту. Cубфонд активне управління.

Рекомендований мінімальний період інвестування 3 роки

Інвестуванняпов'язанезризиком. Перед здійсненням інвестування ознайомтеся з документом «Головна інформація для інвесторів» (ГІІ) та Проспектом Фонду. Представлені минулі результати не є гарантією здобуття подібних результатів у майбутньому. Повний зміст юридичної примітки.

Друкувати