PKO Довгострокові Облігації інвестує свої активи в боргові інструменти, зокрема, в польські облігації та казначейські бони. Крім того, субфонд може також інвестувати в боргові цінні папери інших країн ОЕСР. Перед кожною такою інвестицією проводиться детальна оцінка макроекономічного середовища країни-емітента. Іншу частину активів субфонду складають, перш за все, банківські депозити та корпоративні облігації. Перед придбанням корпоративних облігацій проводиться багатоступеневий та детальний аналіз підприємства, а також мікро- і макроекономічного середовища, в якому дане підприємство функціонує. З метою захисту від валютного ризику і/або ризику зміни процентної ставки, менеджер має можливість використовувати похідні інструменти.

Профіль ризику
1
2
3
4
5
6
7
Низький ризик
Високий ризик
Рекомендований мінімальний період інвестування 2 роки

Інвестування передбачає ризики. Перед інвестуванням ознайомтесь з ключовою інформацією для інвесторів. Наведені історичні результати не гарантують подібних інвестиційних результатів у майбутньому. Повний зміст юридичного застереження.

Друкувати