PKO Довгострокові Облігації інвестує свої активи в боргові інструменти, зокрема, в польські облігації. Крім того, субфонд може також інвестувати в боргові цінні папери інших країн ОЕСР. Перед кожною такою інвестицією проводиться детальна оцінка макроекономічного середовища країни-емітента. Іншу частину активів субфонду складають, перш за все, банківські депозити та корпоративні облігації. Перед придбанням корпоративних облігацій проводиться багатоступеневий та детальний аналіз підприємства, а також мікро- і макроекономічного середовища, в якому дане підприємство функціонує. З метою захисту від валютного ризику і/або ризику зміни процентної ставки, менеджер має можливість використовувати похідні інструменти. Cубфонд активне управління.

Рекомендований мінімальний період інвестування 3 роки

Інвестуванняпов'язанезризиком. Перед здійсненням інвестування ознайомтеся з документом «Головна інформація для інвесторів» (ГІІ) та Проспектом Фонду. Представлені минулі результати не є гарантією здобуття подібних результатів у майбутньому. Повний зміст юридичної примітки.

Друкувати