PKO Казначейські Облігації інвестує, перш за все, в боргові інструменти, що емітуються, гарантуються або поручителем яких є Державне казначейство або Національний банк Польщі. Роль менеджерів полягає у пошуку для цього субфонду інвестиційних можливостей як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, з перспективою досягнення вищих ставок доходу, ніж від банківських депозитів. Cубфонд активне управління.

Рекомендований мінімальний період інвестування 1 рік

Інвестуванняпов'язанезризикомПеред здійсненням інвестування ознайомтеся з документом «Головна інформація для інвесторів» (ГІІ) та Проспектом Фонду. Представлені минулі результати не є гарантією здобуття подібних результатів у майбутньому. Повний зміст юридичної примітки.

Друкувати