Pakiet Emerytalny PKO TFI

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE+IKZE)

Wszystko w jednym

Pakiet Emerytalny PKO TFI wykorzystuje potencjał trzech produktów oszczędnościowych: IKZE, IKE i WPI (Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego). Wpłacane środki inwestowane są w ramach specjalnego funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio. Tym samym przystępując do jednego programu korzystasz z różnych przywilejów:

 • Niższy podatek dochodowy
  Wpłaty na IKZE mogą być odliczane od podstawy opodatkowania w ramach przysługującego limitu.
 • Brak zryczałtowanego podatku od zysków kapitałowych
  Wypłacając oszczędności z IKE po osiągnięciu wieku emerytalnego, nie płacisz podatku Belki.
 • Minimum opłat
  Za przystąpienie do Programu ponosisz jednorazową opłatę. Wszystkie następne Twoje wpłaty są zwolnione z opłat za nabycie jednostek uczestnictwa funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio.
 • Inwestycja dopasowująca się do Twojego wieku
  Skład portfela inwestycyjnego funduszu oferowanego w ramach Pakietu automatycznie dopasowuje się do etapu życia użytkownika. Wykorzystywana jest zasada „im bliżej wieku emerytalnego, tym większe zaangażowanie w bezpieczne instrumenty finansowe”.