Opis subfunduszu

Subfundusz wchodzi w skład parasola PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio dostępnego w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE+IKE). PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 adresowany jest przede wszystkim do inwestorów urodzonych w latach 1960 - 1969, którzy oszczedzają w długim terminie z przeznaczeniem środków na cele emerytalne oraz akceptują ryzyko wynikające z inwestycji w instrumenty udziałowe a termin wykorzystania środków z subfunduszu na cele emerytalne nastąpi w okolicach roku 2025 r.

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuCyklu życia

Jednostki uczestnictwa funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio dostepne sa w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE+IKZE) i programów emerytalnych (PPE) i (PPO)

Zakres geograficzny inwestycjiPolska
Benchmark

22.5% MSCI WORLD USD+22.5% WIG+55% G0PL PLN

Minimalna pierwsza wpłata

500 zł

Minimalna kolejna wpłata

100 zł

Data pierwszej wyceny

21.06.2012

Opłata za zarządzanie (w skali roku)maks. 1,90%
Opłaty za nabyciemaks. 0,50%

Struktura aktywów

Dane dotyczące Struktury aktywów opracowano w stosunku do wartości aktywów ogółem na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2018 r.

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KIID. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj