Opis subfunduszu

Subfundusz wchodzi w skład parasola PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio dostępnego w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE+IKE), programów emerytalnych (PPE i PPO) oraz jako indywidualna inwestycja. PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 adresowany jest przede wszystkim do inwestorów urodzonych w latach 2000 - 2009, którzy oszczędzają w długim terminie z przeznaczeniem środków na cele emerytalne oraz akceptują ryzyko wynikające z inwestycji w instrumenty udziałowe. Zgodnie z koncepcją „cyklu życia”, im bliżej początku planowanego przez inwestora okresu emerytalnego tj. roku 2070, tym w portfelu Subfunduszu będzie mniej instrumentów udziałowych, a więcej instrumentów dłużnych. Zmiany proporcji będą odbywały się zgodnie z harmonogramem wskazanym w statucie Funduszu. Subfundusz zarządzany jest aktywnie.

Informacje podstawowe

Kategoria funduszu

Cyklu życia

Jednostki uczestnictwa funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio dostepne sa w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE+IKZE), programów emerytalnych (PPE i PPO), a także jako indywidualna inwestycja.

Zakres geograficzny inwestycji

Globalny

Benchmark

42,5% WIG20TR + 42,5% MSCI World USD + 15% ICE BofA Poland Government Index

Minimalna pierwsza wpłata

100 zł

Minimalna kolejna wpłata

100 zł

Data pierwszej wyceny

03.09.2020

Maksymalna opłata stała za zarządzanie (w skali roku)

2,00% (JU kat. A), 1,50% (JU kat. E)

Pobierana opłata stała za zarządzanie (w skali roku)

2,00% (JU kat. A), 1,50% (JU kat. E)

Opłata za wynik

20% (JU kat. A) od wyniku Subfunduszu powyżej wynik wskaźnika referencyjnego. Szczegóły dostępne w prospekcie informacyjnym.

Opłaty za nabycie

Zgodnie z Tabelą opłat

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu. Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj