BENEFITY DLA UCZESTNIKÓW PPK

PPK_slider_benefity_1.jpg

Jeśli jesteś Uczestnikiem PPK w subfunduszach zarządzanych przez PKO TFI, możesz skorzystać z benefitów przygotowanych przez nas oraz naszych partnerów biznesowych („Partnerzy”).

PKO TFI przygotowało dla Uczestników PPK Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE)1:

Preferencyjne warunki Pakietu Emerytalnego2 umożliwiającego oszczędzanie na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) i Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz na rejestrze prowadzonym na zasadach ogólnych:

skarbonkabrak opłaty za otwarcie Pakietu Emerytalnego;

portfel

obniżona opłata za zarządzanie w IKE i IKZE3 – jej faktyczna wysokość zależy od wybranego subfunduszu i mieści się w przedziale od 0,19% do 0,47% wartości aktywów netto w skali roku.

Broszura – Pakiet Emerytalny dla Uczestników PPK 

Więcej informacji na temat Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE+IKE) znajdziesz w Zasadach Programu 

1Pakiet Emerytalny oferowany przez PKO TFI S.A. do nabycia na stronie https://i-fundusze.pl/

2W IKZE i IKE wchodzących w skład Pakietu Emerytalnego zbywane są jednostki uczestnictwa kategorii J, natomiast na rejestrze otwartym w Pakiecie Emerytalnym prowadzonym na zasadach ogólnych zbywane są jednostki uczestnictwa kategorii A.

3W IKZE i IKE wchodzących w skład Pakietu Emerytalnego zbywane są jednostki uczestnictwa kategorii J, natomiast na rejestrze otwartym w Pakiecie Emerytalnym prowadzonym na zasadach ogólnych zbywane są jednostki uczestnictwa kategorii A.

 

Poniżej znajdziesz informacje pochodzące od naszych Partnerów:

Informacja Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego S.A.:
Informacja Prime Car Managment S.A. z siedzibą w Gdańsku:
Nota prawna
Drukuj