BENEFITY DLA
UCZESTNIKÓW PPK/PPE

Benefity

Jeśli jesteś Uczestnikiem PPK/PPE w Subfunduszach
zarządzanych przez PKO TFI, możesz skorzystać z benefitów przygotowanych przez nas oraz naszych partnerów biznesowych.

PKO TFI przygotowało dla Uczestników PPK/PPE Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE)1:

Preferencyjne warunki Pakietu Emerytalnego2 umożliwiającego oszczędzanie na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) i Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz na rejestrze prowadzonym na zasadach ogólnych: 

 

ikona świnkabrak opłaty za otwarcie Pakietu Emerytalnego;

procent w kółku

obniżona opłata za zarządzanie w IKE i IKZE²

 
Wpłaty

 

 Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE)
dla Uczestników PPE/PPK
Minimalna wysokość pierwszej wpłaty50 zł
Minimalna wysokość kolejnych wpłat50 zł

Numer rachunku dla wpłat na Pakiet Emerytalny PKO TFI dla Uczestników PPE lub PPK (Wariant I)

Zbywane są Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Parasolowy - fio.

32 1030 1508 0000 0005 0619 7000

Numer rachunku dla wpłat na Pakiet Emerytalny PKO TFI dla Uczestników PPE lub PPK (Wariant II)

Zbywane są Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio

12 1030 1508 0000 0005 0619 6002

Broszura – Pakiet Emerytalny dla Uczestników PPK/PPE 

Więcej informacji na temat Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE+IKE) znajdziesz w Zasadach Programu 

1Pakiet Emerytalny oferowany przez PKO TFI S.A. do nabycia na stronie https://i-fundusze.pl/
2W odniesieniu do Uczestników PPE, w IKZE i IKE wchodzących w skład Pakietu Emerytalnego zbywane są jednostki uczestnictwa tej samej kategorii, co kategoria jednostek uczestnictwa nabywanych na Rejestr PPE. W odniesieniu do Uczestników PPK, zbywane są jednostki uczestnictwa kategorii J. W odniesieniu do Uczestników będących jednocześnie Uczestnikami PPK i PPE, także zbywane są jednostki uczestnictwa kategorii J. 

 

Poniżej znajdziesz informacje pochodzące od naszych Partnerów:

Informacja Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego S.A.:
Informacja Prime Car Managment S.A. z siedzibą w Gdańsku:
Nota prawna
Drukuj