Jak będą inwestowane Twoje środki w PPK?

Jak będą inwestowane Twoje środki w PPK?

 

 

bezpieczna emerytura PPK

PKO Emerytura - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

 

 • Fundusz parasolowy stworzony specjalnie z myślą o zarządzaniu w ramach PPK.

 • W skład PKO Emerytura - sfio wchodzi 8 subfunduszy zdefiniowanej daty z określonym terminem zbliżania się do 60 roku życia oraz dopasowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego dla Twojego wieku.

 • Skład portfela inwestycyjnego będzie zmieniał się tak, aby wraz z upływem okresu, jaki pozostaje Ci do osiągnięcia wieku 60 lat, zmniejszać procentowy udział akcji w portfelu.

 • Powyższe rozwiązanie pozwala zwiększyć szanse na osiągnięcie zadowalających stóp zwrotu i ograniczyć poziom ryzyka inwestycyjnego.
 • Możesz także samodzielnie, zgodnie ze swoim profilem ryzyka, wybrać 1 z subfunduszy PKO Emerytura, a swoją decyzję zmieniać bez ograniczeń.

 

 

SubfunduszDla uczestników urodzonych w latachCzęść udziałowa do 31.12.2024 r.

Profil ryzyka i zysku

(w skali 1-7, gdzie 1 to najniższe ryzyko)

PKO Emerytura 20251963 - 1967od 10% do 30%3
PKO Emerytura 20301968 - 1972od 25% do 50%3
PKO Emerytura 20351973 - 1977od 40% do 70%4
PKO Emerytura 20401978 - 1982od 40% do 70%4
PKO Emerytura 20451983 - 1987od 60% do 80%5
PKO Emerytura 20501988 - 1992od 60% do 80%5
PKO Emerytura 20551993 - 1997od 60% do 80%5
PKO Emerytura 20601998 - 2002od 60% do 80%5
PKO Emerytura 20652003 - 2007od 60% do 80%5

 Więcej informacji na temat subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Emerytura - sfio znajduje się na stronach poszczególnych subfunduszy https://www.pkotfi.pl/fundusze-inwestycyjne/fundusze-inwestycyjne-otwarte/

 

 

 

Dostęp do rejestru w PPK

Dostęp on-line:

 • masz stały dostęp do swojego rejestru PPK poprzez system transakcyjny i-Fundusze.pl
 • jeśli jesteś klientem PKO Banku Polskiego to możesz mieć także dostęp do rachunku PPK za pośrednictwem bankowości elektronicznej iPKO.pl, gdzie możesz sprawdzić saldo oraz historię zleceń.
 • jeżeli nie jesteś klientem PKO Banku Polskiego, także możesz skorzystać z powyższej funkcjonalności bankowości elektronicznej iPKO.pl – szczegóły dostępne tutaj.

Dostęp za pośrednictwem

 •  PKO Banku Polskiego - obsługa w około 1000 oddziałach.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami PPK

PPK infolinia kontakt PKO TFI

 +48 801 32 32 80
 +48 22 358 56 56

Infolinia dedykowana Pracownikom.
Zapraszamy do poniedziałku do piątku,
w godzinach od 8:00 do 19:00

 

Zapytaj o PPK

Formularz kontaktowy PPK dla Pracowników. Jeżeli potrzebujesz uzyskać więcej informacji na temat działania PPK zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Nasi eksperci skontaktują się z Tobą i udzielą szczegółowych odpowiedzi na wszystkie pytania związane z Pracowniczym Planem Kapitałowym.

 • Prosimy o zapoznanie się z klauzulą Informacyjną. Pełna treść.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, że:
  1. Administratorem moich danych osobowych jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa,
   telefon +48 22 358 56 56, e-mail: poczta@pkotfi.pl;
  2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych Towarzystwa: e-mail: iod@pkotfi.pl,
   telefon +48 22 358 56 00;
  3. moje dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje: udzielenia przez Towarzystwo odpowiedzi na niniejszą korespondencję, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej;
  4. odbiorcami moich danych osobowych jest agent transferowy świadczący usługi pomocnicze na rzecz obsługi uczestników i inwestorów;
  5. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń;
  6. mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim;
  7. mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  8. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych;
  9. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  10. podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi udzielenie przez PKO TFI odpowiedzi na korespondencję.