Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)?

 

Będąc w PPK oszczędzasz na swoją przyszłość, a pieniądze wpłacasz Ty, Twoja firma i Skarb Państwa.

PPK – kto wpłaca?

Na Twój prywatny rejestr w PPK pieniądze wpłacają:

 

JSFPludzie.pngPolska
PRACODAWCATYPAŃSTWO
  • Wpłata podstawowa:  1,5% wynagrodzenia pracownika
  • Wpłata dodatkowa: do 2,5% wynagrodzenia pracownika

Wpłaty na PPK wliczane są do kosztów uzyskania przychodu i wyłączone są z naliczania składek na rzecz ZUS.

  • Wpłata podstawowa: 2% wynagrodzenia pracownika
  • Wpłata dodatkowa:  do2% wynagrodzenia pracownika

Wpłaty są wyliczane na podstawie przychodu brutto, ale potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu.

  • Wpłata powitalna: 250 zł (jednorazowo)
  • Dopłata roczna: 240 zł
    (raz w roku)

Każdy pracownik aktywnie uczestniczący w PPK otrzyma wpłatę powitalną oraz każdego roku dopłatę roczną.

 

PrzykładWynagrodzenie
3 490,00 zł6 935,00 zł
Twoja wpłata na PPK (2%)69,80 zł*138,70  zł
Wpłata podstawowa Pracodawcy (1,5%)52,35 zł104,03 zł
Twój podatek od wpłaty pracodawcy (12%)6,28 zł12,48 zł
O tyle netto mniej otrzymasz wynagrodzenia na rękę76,08 zł151,18 zł
O tyle miesięcznie zwiększasz saldo swojego rejestru PPK**122,15 zł242,73 zł

 *możesz obniżyć swoją wpłatę podstawową do 0,5% swojego wynagrodzenia, pod warunkiem, że Twoje dochody ze wszystkich źródeł w danym miesiącu nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia.
**dopłata roczna z Funduszu Pracy realizowana jest raz w roku przy spełnieniu warunków określonych w art. 32 ustawy o PPK.
W kalkulacji została podzielona na 12 miesięcy. Dopłata nie jest opodatkowana. Wpłata powitalna od Państwa nie została uwzględniona w kalkulacji.

Wpłacając przez 3 miesiące wpłatę podstawową na PPK, dostaniesz ekstra 250 zł z Funduszu Pracy w ramach wpłaty powitalnej.

Raz w roku otrzymasz 240 zł dopłaty. Wystarczy, że wszystkie wpłaty na Twój rachunek PPK w danym roku kalendarzowym wyniosą co najmniej tyle, ile kwota wpłat podstawowych należnych od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

PPK – kto i jak może skorzystać?
PPK – korzyści dla Ciebie
PPK - czy można wpłacać więcej?
PPK - ile można zgromadzić?
PPK - jak inwestujemy Twoje pieniądze?
PPK - wypłata
Dostęp do rejestru w PPK
Infolinia dedykowana Pracownikom
Informacja o ryzykach związanych z inwestowaniem w fundusze

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj