Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami PPK

PPK infolinia kontakt PKO TFI

 +48 801 32 32 80
 +48 22 358 56 56

Infolinia dedykowana Pracownikom.
Zapraszamy do poniedziałku do piątku,
w godzinach od 8:00 do 19:00

 

Zapytaj o PPK

Formularz kontaktowy PPK dla Pracowników. Jeżeli potrzebujesz uzyskać więcej informacji na temat działania PPK zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Nasi eksperci skontaktują się z Tobą i udzielą szczegółowych odpowiedzi na wszystkie pytania związane z Pracowniczym Planem Kapitałowym.

 • Prosimy o zapoznanie się z klauzulą Informacyjną. Pełna treść.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, że:
  1. Administratorem moich danych osobowych jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa,
   telefon +48 22 358 56 56, e-mail: poczta@pkotfi.pl;
  2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych Towarzystwa: e-mail: iod@pkotfi.pl,
   telefon +48 22 358 56 00;
  3. moje dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje: udzielenia przez Towarzystwo odpowiedzi na niniejszą korespondencję, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej;
  4. odbiorcami moich danych osobowych jest agent transferowy świadczący usługi pomocnicze na rzecz obsługi uczestników i inwestorów;
  5. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń;
  6. mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim;
  7. mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  8. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych;
  9. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  10. podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi udzielenie przez PKO TFI odpowiedzi na korespondencję.