2019-11-13

Kolejny rok z rzędu Pakiet Emerytalny PKO TFI, który umożliwia inwestowanie na przyszłość zarówno w IKE jak również w IKZE, znalazł się na podium w Rankingu IKE i w Rankingu IKZE. Obydwa produkty zostały ocenione przez Analizy Online na „5-tkę” zajmując II miejsca.  

Zarówno Ranking IKE jak i Ranking IKZE tworzony był w oparciu o kategorie dotyczące efektywności zarządzania, kosztów i oferty produktowej.

  1. Koszty to kategoria uwzględniająca opłaty jakie ponoszą klienci podczas oszczędzania na emeryturę. Główną kategorią kosztów przy długoterminowym oszczędzaniu są opłaty za zarządzanie, choć ranking uwzględniał również pozostałe koszty (utworzenie programu, opłaty manipulacyjne oraz za konwersje).
  2. Efektywność to kategoria, która ocenia jakość oferowanych rozwiązań. Badana jest relacja zysku do ryzyka funduszy z 8 podstawowych grup z segmentu funduszy akcyjnych, mieszanych i dłużnych, w różnych horyzontach czasowych – od rocznego do trzyletniego (dla funduszy o niższym poziomie ryzyka) i od rocznego do pięcioletniego (dla funduszy bardziej agresywnych).
  3. Oferta produktowa to kategoria, która ocenia konstrukcję produktu i uwzględnia zarówno szerokość oferty funduszowej, ale również inne elementy jak dostęp przez Internet czy automatyczna alokacja środków w funduszach cyklu życia.

W skład Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE + IKE) wchodzi 5 subfunduszy cyklu życia, które są prostym i wygodnym rozwiązaniem dla klientów. Ułatwiają one zarządzanie dywersyfikacją oraz stopniową zmianę struktury portfela wraz z upływem lat i czasu jaki pozostał do zakończenia inwestycji.

„Cieszy nas bardzo, że oferowany przez nas Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE) został ponownie bardzo dobrze oceniony przez Analizy Online, niezależną firmę analityczną, która na bieżąco monitoruje i szczegółowo analizuje sytuację na rynku funduszy inwestycyjnych. To dla nas ogromne wyróżnienie i potwierdzenie dla naszych klientów, że dokonali dobrego wyboru.– mówi Piotr Żochowski, Prezes Zarządu PKO TFI.

 

Pełna treść rankingów znajduje się:

https://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/25958/ranking-ike-2019-%E2%80%93-gdzie-dostaniesz-najlepsze-ike.html

https://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/25983/ranking-ikze-2019-%E2%80%93-gdzie-dostaniesz-najlepsze-ikze.html