2020-05-20

Zapraszamy serdecznie do lektury artykułu, w którym Robert Florczykowski, zarządzający subfunduszami inwestycyjnymi PKO Technologii i Innowacji Globalny oraz PKO Medycyny i Demografii Globalny w PKO TFI wypowiada się m.in. na temat:

  • Czy Nasdaq Composite będzie jeszcze rósł?
  • Która z dużych spółek technologicznych jest najbardziej atrakcyjna?
  • Jakie szanse i zagrożenia stoją przed tym sektorem technologicznym?

Link do artykułu

 

Artykuł_R.Florczyowski