2014-05-21

Najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni jest siła spadku rentowności na bazowych rynkach obligacji. Rentowności niemieckich 10-letnich obligacji spadły od początku maja o 16bps do poziomów 1,306% i osiągnęły najniższe poziomy od maja 2013r. Amerykańskie 10-letnie obligacje skarbowe również drożały obniżając rentowności do poziomów 2,489%. Są to poziomy jakie widzieliśmy w październiku 2013 przed tym jak rentowności zaczęły rosnąć w Q4 2013 w związku z oczekiwaniami dotyczącymi ograniczenia luzowania ilościowego w USA.

                  

Jednym z powodów, który miał wpływ na takie zachowanie obligacji było majowe wystąpienie Mario Draghi’ego, prezesa Europejskiego Banku Centralnego (EBC), na którym dał  inwestorom do zrozumienia, iż mogą oczekiwać podjęcia działań w kierunku luzowania polityki monetarnej w kolejnym miesiącu. Głównymi powodami niepokoju EBC jest nadal dość słaby popyt wewnętrzny, mocne Euro i niska inflacja. Pytanie jakie środki zostaną wykorzystane do poprawy sytuacji pozostaje nadal otwarte. Większość inwestorów spodziewa się zarówno obniżenia poziomu stóp procentowych, jak również wykorzystania jakiejś mniej konwencjonalnej formy walki z niską inflacją.

Ruch na rentownościach obligacji bazowych zdaje się potwierdzać, że inwestorzy zaczęli już dyskontować potencjalne działania EBC. Ton czerwcowego komunikatu będzie znaczący dla dalszego ruchu rentowności w przyszłości. Jeżeli skala działań EBC nie będzie aż tak pozytywna jak rynek się tego spodziewa, to nastąpi korekta i zaobserwujemy spadki cen obligacji i akcji. Jeśli natomiast Mario Draghi pozytywnie zaskoczy inwestorów bardziej ekspansywną polityką monetarną, to może nastąpić dalsze pogłębienie obecnych trendów spadku rentowności.

Luzowanie polityki monetarnej skutkuje zazwyczaj wzrostem apetytu na ryzyko, co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie we wzroście cen akcji i zawężeniu spreadów kredytowych. Od początku maja akcje i obligacje korporacyjne ustępują jednak rynkom obligacji skarbowych. Indeks 50 największych europejskich spółek (Euro Stoxx 50) jest 0,8% na minusie od początku miesiąca, natomiast indeks odzwierciedlający ryzyko kredytowe (ITX Europe 125) pozostaje bez zmian. Pomimo rozmów na temat potencjalnych działań EBC w czerwcu, Euro zachowywało się zdumiewająco mocno w stosunku do USD i oscylowało w ostatnich dniach wokół 1,371.

Z perspektywy polskiego rynku, ostatni kwietniowy odczyt inflacji konsumenckiej (0,3% vs 0,6% konsensus) również otworzył drogę do dyskusji dla bardziej gołębiej polityki pieniężnej Rady Polityki Pieniężnej. Z rozmów o podwyżkach stóp procentowych w 2015 roku, retoryka dyskusji przechodzi w rozmowę o potencjalnych obniżkach stóp procentowych, czego przykładem są ostatnie wypowiedzi przedstawicieli Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Zdaniem MFW cięcia stóp procentowych mogą okazać się potrzebne jeżeli wzrost gospodarczy załamie się lub inflacja nie zacznie wzrastać. Analizując dane rynkowe obserwujemy, że krzywa rentowności nie antycypuje już podwyżek stóp procentowych przez kolejne 2 lata, co stanowi raczej dobrą wiadomość dla inwestorów na rynku polskich obligacji.