2018-11-08

W związku z ustanowieniem dnia 12 listopada 2018 r. dniem ustawowo wolnym od pracy oraz bez sesji giełdowej, PKO TFI SA informuje, że nie będzie przeprowadzać wyceny jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych oraz Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych za dzień 12 listopada 2018 r., zaś wycena jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych oraz Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych za dzień 9 listopada 2018 r. zostanie opublikowana w dniu 13 listopada 2018 r.