PKO Akcji Rynków Wschodzących jest subfunduszem akcji, dającym ekspozycję na spółki notowane na giełdach zaliczanych do rynków rozwijających się, takich jak m.in. Chiny, Korea Południowa, Tajwan, Indie czy Republika Południowej Afryki. Cechą charakterystyczną rynków wschodzących jest to, że rozwijają się one z większa dynamiką niż rynki rozwinięte (są one mniej zaawansowane gospodarczo), mają mniejszy dochód na osobę, a ich struktury rynków kapitałowych są mniej dojrzałe. Oznacza to, że spółki mają mniejszą płynność, zazwyczaj nieco mniejsza kapitalizację oraz poziom regulacji prawnych. W związku z tym oferują one premię, czyli potencjał do osiągania wyższych stóp zwrotu niż rynki rozwinięte, co związane jest z większym ryzykiem towarzyszącym tym inwestycjom. Przykładowym indeksem, który odzwierciedla szeroki rynek akcji rynków wschodzących, jest MSCI Emerging Markets, którego struktura geograficzna na koniec czerwca 2017r przedstawia się następująco (poniższy wykers).

Portfel subfunduszu PKO Akcji Rynków Wschodzących skonstruowany jest w oparciu o formułę funduszu funduszy, więc jego główny trzon stanowią tytuły uczestnictwa zagranicznych, aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych (m.in. takich firm jak Fidelity czy JP Morgan) oraz tytuły uczestnictwa funduszy pasywnych typu ETF (m.in. takich firm jak iShares BlackRock czy Lyxor). Zaletą tych drugich jest dostęp do szczegółowego, publikowanego w sposób regularny składu portfeli, który ułatwia konstruowanie docelowej ekspozycji na wybrane kraje czy sektory, przy zachowaniu optymalnych kosztów inwestowania.

Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących został stworzony z myślą o tych klientach, którzy chcieliby budować indywidualne strategie inwestycyjne w oparciu o różne regiony geograficzne. Dzięki ekspozycji na szeroki obszar rynków wschodzących, klient inwestujący za pomocą subfunduszu może uzyskać łatwą ekspozycję na rynki wschodzące z Ameryki Południowej, Afryki, Europy czy też Azji.

 

CO WPŁYNEŁO NA WYNIK SUBFUNDUSZU PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH W LIPCU (+3,5%) i OD POCZĄTKU ROKU (+18,0%)?

Atrakcyjne wyniki subfunduszu zarówno w lipcu jak i od początku roku są głównie efektem relatywnie silnego zachowania akcji rynków wschodzących w stosunku do akcji rynków rozwiniętych. Inwestorzy na rynkach akcji rozwijających się pozytywnie zareagowali na spadające rentowności amerykańskich obligacji skarbowych oraz słabość dolara amerykańskiego, które są efektem oczekiwań na łagodną politykę monetarną ze strony Fed. Ta z kolei wspiera gospodarki rynków wschodzących, co powoduje umocnienie się walut i obligacji z krajów Emerging Markets oraz przekłada się na pozytywne zachowanie indeksów akcyjnych.

W ostatnich miesiącach, spółki z rynków rozwijających się wykorzystały zarówno dobrą koniunkturę na bazowych rynkach akcyjnych - w tym przede wszystkim na rynku amerykańskim – jak i odrobiły część swojej relatywnej, wieloletniej słabości do indeksów akcyjnych gospodarek rozwiniętych.

Czynnikiem, który dodatkowo pozytywnie wpłynął na wynik subfunduszu PKO Akcji Rynków Wschodzących od początku roku, było przeważenie w akcjach meksykańskich oraz polskich, które w pierwszym półroczu umocniły się odpowiednio o +23% i +18%.

 

WYNIKI SUBFUNDUSZU NA 31.07.2017 R.

 

1m

3m

YTD

1 rok

3 lata

5 lat

Maks.*

PKO Akcji Rynków Wschodzących

3,5%

5,8%

18,0%

12,7%

-3,9%

5,2%

34,0%

* Stopa zwrotu od początku istnienia subfunduszu dotyczy okresu 30.07.2007– 31.07.2017.

 

ZACHOWANIE SUBFUNDUSZU NA TLE ŚREDNIEJ GRUPY PORÓWNAWCZEJ ANALIZ ONLINE (31.12.2016-31.07.2017)

Źródło: PKO TFI i Analizy Online.

 

PRZYKŁADOWE INWESTYCJE Z PORTFELA SUBFUNDUSZU

 Nazwa instrumentu

Rodzaj instrumentu

Fidelity Funds Emerging Markets Fund

Fundusz zagraniczny - aktywny

THEAM Quant Equity Emerging Guru

Fundusz zagraniczny - aktywny

Fidelity FAST Emerging Markets Fund

Fundusz zagraniczny - aktywny

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF

ETF – fundusz indeksowy

iShares MSCI EM ETF

ETF – fundusz indeksowy

JPMorgan Emerging Markets Opportunities

Fundusz zagraniczny - aktywny

db x-trackers MSCI Mexico ETF

ETF – fundusz indeksowy

Lyxor ETF MSCI Emerging Markets

ETF – fundusz indeksowy

Fidelity Funds Korea Fund

Fundusz zagraniczny - aktywny

Fidelity Funds China Focus

Fundusz zagraniczny - aktywny

dane na dzień 31.12.2016 r.
 

PERSPEKTYWY DLA SUBFUNDUSZU NA KOLEJNE MIESIĄCE

W związku z tym, że subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących inwestuje głównie w fundusze dające szeroką ekspozycję na region rynków rozwijających się, największy wpływ na zachowanie subfunduszu będzie miał kierunek giełd w krajach tworzących spektrum inwestycyjne subfunduszu (Chiny, Korea Pd, Tajwan, Indie, Brazylia, RPA).

Jednym z najważniejszych czynników, który w najbliższych miesiącach wpływał będzie na zachowanie akcji rynków wschodzących będzie polityka monetarna amerykańskiego Banku Rezerwy Federalnej. Jeżeli rentowności amerykańskich obligacji będą utrzymywały się na poziomach zbliżonych do obecnych, a dolar amerykański nie zacznie się szybko umacniać, to takie środowisko będzie sprzyjało aktywom z gospodarek Emerging Markets.

Kolejnym bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na zachowanie spółek z regionu rynków wschodzących będą dane makroekonomiczne napływające z gospodarki chińskiej. Chiny są największą gospodarką spośród wszystkich krajów Emerging Markets i każda gospodarka wschodząca w większym lub w mniejszym stopniu jest od nich zależna. Ostatnie odczyty wskaźników wyprzedzających wskazują na umiarkowanie pozytywny scenariusz, co oznacza, że w najbliższych miesiącach, a może nawet kwartałach globalni inwestorzy zapomną o wciąż nierozwiązanych problemach Państwa Środka takich jak nadmiernie zadłużenie przedsiębiorstw czy przegrzanie cyklu kredytowego widoczne w kondycji rynku nieruchomości.

Spółki krajów rozwijających się mogą pochwalić się pozytywnym momentum wyników (piąty kwartał z rzędu notują solidne wyniki). Jeżeli będą one w stanie utrzymać tą wysoką dynamikę to rosną szanse na dalsze relatywne odrabianie wieloletniej słabości indeksu gospodarek rozwijających się w stosunku do gospodarek rozwiniętych. Fala zakupów akcji Emerging Markets z ostatnich kwartałów, pozwoliła jak na razie na odrobienie zaledwie ok. 20% słabości z ostatnich lat.

MIEJSCE SUBFUNDUSZU W PORTFELU KLIENTA

PKO Akcji Rynków Wschodzących jest subfunduszem akcji, zatem jego miejsca należy upatrywać w części wzrostowej portfela (obok innych funduszy akcji czy funduszy nieruchomościowych). Ze względu na wysoką zmienność, subfundusz powinien stanowić raczej uzupełnienie portfela akcyjnego, niż jego główny trzon. Zanim jednak zdecydujemy o alokacji w ten czy inny subfundusz, powinniśmy najpierw zdecydować jaką łączną część portfela chcemy mieć zainwestowaną w funduszach akcyjnych.

Profil ryzyka 5
Rekomendowany horyzont – 5 lat

 

NOTA PRAWNA
Drukuj