2014-02-03

W raporcie przygotowanym przez Open Finance, porównano trzy wskaźniki - information ratio, tracking error i beta - służące do oceny ryzyka oraz jakości zarządzania w funduszach inwestycyjnych.

Spośród 50 funduszy akcji uniwersalnych dostępnych na polskim rynku dłużej niż 3 lata, wybrano pięć, które według wyżej wskazanych wskaźników, uzyskały najlepsze wartości w porównaniu z konkurencją.

PKO Akcji – fio oraz PKO Akcji Plus to fundusze, które według Open Finance warto wziąć pod rozwagę przy budowaniu swojego portfela inwestycyjnego.

Poniższe tabele zawierają szczegółowe informacje - wartości poszczególnych wskaźników dla każdego z funduszy,
a także ich historyczne stopy zwrotu.

fundusz/subfunduszwskaźniki ryzyka
information
  ratio
betatracking
  error
PKO Akcji FIO0,30620,90492,82%
PKO Akcji Plus0,68790,91192,68%
Noble Fund Akcji 0,75020,99112,95%
Legg Mason Akcji 0,62070,91043,93%
Quercus Agresywny1,42460,93284,54%

 

fundusz/subfunduszstopy zwrotu
3M6M12M24M36M
PKO   Akcji FIO-2,6%9,3%7,6%24,7%3,4%
PKO   Akcji Plus -1,7%10,8%10,5%26,5%6,4%
Noble Fund Akcji -4,0%7,5%4,4%26,5%5,4%
Legg   Mason Akcji -7,1%7,9%9,3%24,7%7,5%
Quercus Agresywny -3,7%9,9%15,7%43,1%20,6%

Wskaźniki wybrane do analizy są popularne i szeroko stosowane na całym świecie do analizy funduszy inwestycyjnych.

Tracking Error porównuje zyski danego funduszu w stosunku do benchmarku, którym może być np. średnia rynkowa czy wybrany indeks giełdowy. Wskaźnik Beta pokazujezmianę wartości jednostki uczestnictwa czy certyfikatu inwestycyjnego funduszu do zmiany wartości benchmarku. Information Ratio opisuje relację zysku do ryzyka, jako stosunek oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do jej odchylenia standardowego.

Powyższa analiza zysku do ryzyka potwierdza słuszność podejścia Zarządzających z PKO TFI w kierunku stabilności i powtarzalności dobrych wyników w długim okresie, dzięki odpowiedzialnemu kształtowaniu ryzyka zarządzanych portfeli.

 

Źródło: Analizy Online. Stopy zwrotu na 24.01.2014, wskaźniki na 28.01.2014.