2022-12-07

Rada Nadzorcza PKO TFI podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 7. grudnia 2022 roku Grzegorza Muszyńskiego, dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu, na stanowisko Prezesa Zarządu PKO TFI S.A. Wcześniej rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu PKO TFI złożył Piotr Żochowski.

Grzegorz MuszyńskiGrzegorz Muszyński jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Politechniki Lubelskiej i University of Illinois w USA. Posiada tytuł Master of Business Administration. To ekonomista i manager z bogatym doświadczeniem. Od 2007 do 2013 roku był prezesem Portu Lotniczego Lublin S.A. W tym czasie spółka zrealizowała największą w województwie lubelskim i pierwszą na tę skalę inwestycję w Polsce po 1989 roku – budowę i uruchomienie międzynarodowego lotniska w Lublinie. W 2016 roku pełnił funkcję członka zarządu do spraw inwestycji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Następnie był Członkiem Zarządu BGK Nieruchomości S.A. i Wiceprezesem PFR Nieruchomości S.A. oraz pełnomocnikiem ds. organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości. W ramach pracy w BGK Nieruchomości S.A. i PFR Nieruchomości S.A. zarządzał dwoma funduszami inwestycyjnymi: „Funduszem Mieszkań na Wynajem” oraz „Funduszem Mieszkań dla Rozwoju”, a także pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego PFR Nieruchomości SA. Zasiadał w Radzie Nadzorczej PKP S.A. W latach 2020-2022 był Prezesem Zarządu JSW Innowacje S.A. W PKO TFI od 30 września 2022 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PKO TFI.

Jednocześnie Rada Nadzorcza podziękowała dotychczasowemu Prezesowi Zarządu Piotrowi Żochowskiemu za pracę w Spółce, w której od 1 czerwca 2011 roku, pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a następnie od 20 grudnia 2012 roku - Prezesa Zarządu PKO TFI.