2018-04-09
  • 2,2 mld zł wyniosła sprzedaż netto funduszy inwestycyjnych z oferty PKO TFI w I kwartale 2018 r.
  • 311 mln zł wyniosła sprzedaż netto funduszy inwestycyjnych drugiego Towarzystwa z grupy PKO Banku Polskiego – GAMMA TFI
  • 31,7 mld zł łączne wyniosły aktywa pod zarządzaniem PKO TFI oraz GAMMA TFI


W pierwszym kwartale 2018 roku do obu Towarzystw z grupy PKO Banku Polskiego wpłynęło ponad 2,5 mld zł netto

Większość sprzedaży w funduszach inwestycyjnych PKO TFI została zrealizowana w grupie funduszy gotówkowych i pieniężnych, głównie za sprawą subfunduszu PKO Skarbowego, do którego wpłynęło ponad 1,75 mld zł (netto). Do subfunduszy dłużnych wpłynęło natomiast ponad 507 mln zł a do subfunduszy mieszanych blisko 194 mln zł.

W rodzinnie produktów GAMMA TFI napływy odnotowano głównie do funduszy inwestycyjnych tj: GAMMA, GAMMA Pieniężnego oraz GAMMA Negative Duration FIZ.

Na koniec I kwartału 2018 roku aktywa pod zarządzaniem PKO TFI wyniosły 27,4 mld zł natomiast GAMMA TFI blisko 4,3 mld PLN. W przypadku PKO TFI jest to wzrost o 7,7% (o 1,96 mld zł) wobec końca 2017 roku a w przypadku GAMMA TFI o 8,5% (o 336 mln zł).

Łącznie aktywa zarządzane przez PKO TFI i KBC TFI, należące do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, wyniosły na koniec marca 2018 roku prawie 32 mld zł.

Nagroda „Alfa” w kategorii Bestseller dla subfunduszu PKO Skarbowy

W marcu br. PKO Skarbowy został wyróżniony nagrodą „Alfa Bestseller” przez niezależny ośrodek badawczy Analizy Online. Jest to nagroda dla detalicznego funduszu otwartego, który w minionym roku cieszył się największą popularnością mierzoną wielkością napływów netto. W 2017 roku do subfunduszu PKO Skarbowego klienci wpłacili netto ponad 3,9 mld zł. Na koniec 2017 roku subfundusz zarządzał ponad 10 mld zł. Subfundusz PKO Skarbowy zaliczany do kategorii rozwiązań gotówkowych i pieniężnych, uważanych, za jedne z bezpieczniejszych spośród wszystkich grup funduszy inwestycyjnych dostępnych na polskich rynku. To największy pod względem aktywów fundusz inwestycyjny otwarty w Polsce.

Wśród nominowanych do nagród „Alfa 2017” zostały nominowane jeszcze dwa subfundusze inwestycyjne z oferty PKO TFI: PKO Akcji Plus (w kategorii funduszy akcji polskich) oraz PKO Zrównoważony (w kategorii funduszy zrównoważonych). Z ofert GAMMA TFI nominowanym w kategorii funduszy gotówkowych i pieniężnych został fundusz GAMMA Pieniężny.

Wsparcie marketingowe dla produktów emerytalnych z oferty PKO TFI.

Na przełomie marca i kwietnia br PKO TFI postawiło na wzmacnianie wizerunku oraz wsparcie sprzedaży produktu emerytalnego tj. Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE + IKE). W tym czasie zaplanowana jest kampania marketingowa w oparciu o wybrane tytuły prasowe i portale internetowe.

***

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to jedno z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego w Polsce. Należy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Istnieje od 1997 roku. Zarządza środkami powierzonymi przez blisko pół miliona inwestorów indywidualnych i korporacyjnych.