2018-12-11

W Rankingu IKE 2018 brane pod uwagę były trzy czynniki tj. efektywność zarządzania, koszty oraz szerokość oferty.

W ocenie Analiz Online PKO TFI dostarcza najlepsze IKE, ponieważ:

  • Fundusze, w które mogą być inwestowane środki są efektywne. Analizy Online mierzą to, badając relację zysku do ryzyka każdego funduszu z czterech głównych segmentów (funduszy akcji, mieszanych, dłużnych i pieniężnych). Relację tę badają w różnych horyzontach czasowych – od rocznego do trzyletniego (dla funduszy o niższym poziomie ryzyka) i od rocznego do pięcioletniego (dla funduszy bardziej agresywnych).

  • Koszty zarządzania funduszami oraz wszelkie opłaty administracyjne są albo bardzo niskie na tle konkurencji albo nie ma ich wcale. W Rankingu przeanalizowane zostały opłaty za zarządzanie, opłaty manipulacyjne, za konwersję jednostek jednego funduszu na drugi oraz za uruchomienie IKE.

  • Ciekawa i rozbudowana oferta. W tej kategorii analizowana była liczba dostępnych funduszy i pokrycie przez nie najważniejszych segmentów rynku. Poza tym, doceniono dostępność funduszy i strategii automatycznej alokacji zmieniającej się wraz z wiekiem inwestora. Bardzo ważnym aspektem była również możliwość uruchomienia, podglądania wyników i przeprowadzania transakcji przez internet. Dodatkowo punktowana była dostępność w ofercie IKZE i niski próg wejścia do IKE.

Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE + IKE) zbudowany jest w oparciu o fundusze cyklu życia, które są prostym i wygodnym rozwiązaniem dla klientów. Ułatwiają one zarządzanie dywersyfikacją oraz stopniową zmianę struktury portfela wraz z upływem lat i czasu jaki pozostał do zakończenia inwestycji.

„Bardzo cieszy nas tak wysoka nota w Rankingu IKE przeprowadzonym przez Analizy Online. To bardzo ważne potwierdzenie dla naszych klientów, że decydując się na długoterminowe oszczędzanie w Pakiecie Emerytalnym PKO TFI (IKZE +IKE) wybrali najlepszy produkt. Dodatkowo, nie muszą pilnować limitów wpłat zmieniających się w każdym roku, w każdym produkcie. Dokonują wpłat na jedno konto a limity automatycznie są rozdystrybuowane na poszczególne produkty. Wszelkie nadwyżki ponad te kwoty również pracują na przyszłość inwestującego w Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym (WPI). Ważne są też ulgi i zwolnienia podatkowe, te teraźniejsze czyli coroczna ulga podatkowa z IKZE i przyszłe - wypłata bez podatku od zysków kapitałowych po osiągnięciu wieku emerytalnego." – mówi Piotr Żochowski, Prezes Zarządu PKO TFI.

Pakiet emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE) funkcjonuje już od ponad 6 lat. W tym czasie prawie 165 tys. klientów zainwestowało ok. 1,2 mld zł.

Źródło: Analizy Online