2014-06-17

Posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i pakiet działań jaki został ogłoszony przez Mario Draghi’ego było wydarzeniem, które mocno przyciągnęło uwagę inwestorów w ostatnich tygodniach. Jednym z powodów działań podjętych przez EBC był bardzo niski odczyt inflacji dla strefy euro za maj (+0,5% r/r) - poniżej celu inflacyjnego 2%. Aby walczyć z ryzykiem potencjalnej deflacji EBC zdecydował się na dalsze złagodzenie polityki monetarnej m.in. poprzez obniżenie głównych stóp procentowych, tanie pożyczki dla banków komercyjnych oraz potwierdzenie możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych narzędzi jeśli zajdzie taka potrzeba.

Jak wygląda poziom inflacji w Polsce?

Majowe odczyty inflacji w Polsce również pokazują bardzo niski wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI +0,2% r/r) głównie za sprawą spadku cen żywności. Inflacja okazała się dużo poniżej oczekiwań na poziomie +0,5% r/r i wskazuje na to, że presja inflacyjna jest dość niska.

Czy możliwe są obniżki stóp procentowych w Polsce?

Zaskakująco niski poziom inflacji CPI wzmaga oczekiwania na obniżki stóp procentowych w Polsce, zwłaszcza że ostatnie odczyty wskaźnika PMI za maj (50,8 pkt) sugerują spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w kolejnych miesiącach. Odczyt PKB za drugi kwartał będzie w związku z tym kluczowy, aby potwierdzić dynamikę rozwoju polskiej gospodarki. Zdaniem Marka Belki obniżka stóp procentowych nie jest scenariuszem bazowym, natomiast nie można zupełnie jej wykluczyć. Rynki finansowe wyceniają obecnie obniżkę stóp procentowych w Polsce o 0,25 pkt % do końca roku.

Dlaczego zbyt niska inflacja jest niebezpieczna?

Niska inflacja może przerodzić się w deflację, czyli sytuację kiedy większość cen zaczyna trwale spadać. Deflacja z kolei zniechęca klientów do zakupów, ponieważ mogą kupić rzeczy taniej jeśli poczekają, co przekłada się na słabszy wzrost PKB. Niska inflacja powoduje również wyższe realne stopy procentowe przez co ciężar długów wzrasta (zarówno dla Państwa, firm jak i gospodarstw domowych). Patrząc przez pryzmat wynagrodzeń, niska inflacja daje ograniczone możliwości wzrostu płac co jest niekorzystnie postrzegane przez pracowników.

Dlaczego niewielka inflacja jest korzystna?

Niewielka inflacja jest dobra dla wzrostu gospodarczego, ponieważ banki centralne mogą ustawić stopy procentowe na niskim poziomie dając tym samym konsumentom i firmom zachętę do pożyczania pieniędzy i ich wydawania, stymulując w ten sposób wzrost gospodarczy.

Jakie jest znaczenie niskiej inflacji dla rynków finansowych?

Niska inflacja w Polsce powinna podtrzymać niskie poziomy rentowności obligacji w związku z ograniczonym ryzykiem podwyżek stóp procentowych. Rentowność 10 letnich obligacji skarbowych jest obecnie na poziomie ok 3,50%.