2013-02-13

Informacja o zmianie warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych serii D dziewiątej emisji PKO Globalnej Makroekonomii - fiz z dnia 28 stycznia 2013 r.

Działając w imieniu PKO Globalnej Makroekonomii – fundusz inwestycyjny  zamknięty („Fundusz”) na podstawie art. 41 ust. 2 statutu Funduszu informujemy o zmianie Warunków Emisji certyfikatów inwestycyjnych serii D dziewiątej emisji Funduszu z dnia 28 stycznia 2013 r. („Warunki Emisji”). Poniżej przedstawiamy wykaz zmian Warunków Emisji:

1. We Wstępie pkt 4 „Określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty, wskazanie miejsc i sposobu przyjmowania zapisów, określenie zasad przydziału oferowanych Certyfikatów” Było: „ 4.1  Określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty: Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty rozpocznie się 28 stycznia 2013 r. a zakończy 15 lutego 2013 r.” Jest: „4.1 Określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty: Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty rozpocznie się 28 stycznia 2013 r. a zakończy 22 lutego 2013 r.”

2. We Wstępie pkt 7 „Data i miejsce sporządzenia Warunków Emisji, z oznaczeniem daty ważności Warunków Emisji oraz daty, do której informacje aktualizujące Warunki Emisji zostały zamieszczone w ich treści” Było: „7.1 Data i miejsce sporządzenia Warunków Emisji
Warunki Emisji zostały sporządzone w dniu 28 stycznia 2013 r. w Warszawie i zawierają informacje według stanu na dzień 28 stycznia 2013 r.” Jest: „7.1 Data i miejsce sporządzenia Warunków Emisji Warunki Emisji zostały sporządzone w dniu 28 stycznia 2013 r. w Warszawie i zawierają informacje według stanu na dzień 28 stycznia 2013 r. W dniu 13 lutego 2013 r. dokonano zmiany Warunków Emisji wyłącznie w zakresie przedłużenia terminu przyjmowania Zapisów do dnia 22 lutego 2013 r.”

3. W Rozdziale III – Dane o emisji pkt 14”Zasady dystrybucji oferowanych Certyfikatów” Było: „14.1.3.1 Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty rozpocznie się w dniu  28 stycznia  2013 r. a zakończy 15 lutego 2013 r.” Jest” „14.1.3.1 Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty rozpocznie się w dniu  28 stycznia  2013 r. a zakończy 22 lutego 2013 r.”