2020-03-20

BSH Polska to jedna z ponad 2500 firm, które postawiły na współpracę z PKO TFI przy wdrożeniu Pracowniczego Planu Kapitałowego. Firma bardzo pozytywnie ocenia współpracę z PKO TFI, co niezmiernie nas cieszy.

"- Niedawno dowiedzieliśmy się od kilku firm doradczych, że również ich rekomendacją był wybór PKO TFI. Lista referencyjna i pozycja lidera PKO TFI na polskim rynku potwierdziły słuszność wyboru. Zespół projektowy z satysfakcją przyjmuje takie wiadomości - podkreśla Jolanta Kondraciuk. - Współpraca z PKO TFI na każdym etapie projektu była wzorowa. Na szczególne podkreślenie zasługuje profesjonalizm i gotowość do pomocy osób, które z nami współpracowały, a zdarzały się prośby w godzinach, których naprawdę nie można zaliczyć do normalnego czasu pracy. Mając świadomość, ilu klientów obsługiwało PKO TFI nawet na tym wczesnym etapie wdrażania PPK w Polsce, jest to zaangażowanie, które należy docenić. Poza tym było nam po prostu po ludzku miło współpracować z tak życzliwymi osobami."

• Jak wyglądał proces wdrożenia PPK w firmie BSH Polska (Bosch, Siemens, Gaggenau)?
• Jakie czynniki były kluczowe przy wyborze instytucji finansowej?

Zapraszamy serdecznie do lektury artykułu „Najtrudniej przekonać ludzi”  w którym Jolanta Kondraciuk, dyrektor HR w BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., opisuje proces wdrożenia PPK w firmie.


Więcej informacji o PPK można znaleźć na naszej stronie https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/

iPPK-zdalnie, automatycznie i bez papieru