2018-12-21

Od grudnia br. PKO TFI zmieniło częstotliwość publikacji składów portfeli inwestycyjnych funduszy i subfunduszy inwestycyjnych PKO i GAMMA na miesięczne.

Wprowadzona zmiana jest zgodna ze standardem IZFiA w zakresie prezentacji informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszy inwestycyjnych.

„Od 15 grudnia br. zaczęliśmy co miesiąc publikować w całości składy portfeli wszystkich funduszy otwartych, które działają zarówno marką PKO jak i GAMMA. Chcemy jasno pokazać klientom, co mamy w funduszach. Dziś nikt nie robi tego tak często.” – czytamy w wywiadzie z Prezesem Zarządu PKO TFI, Piotrem Żochowskim dla Rzeczpospolitej.

Comiesięczna publikacja powinna nastąpić nie wcześniej niż 14 dnia każdego miesiąca. Raport zawiera m.in.:

  • typ i kategorię instrumentu
  • jego identyfikator
  • walutę wyceny
  • wartość instrumentów
  • ilość instrumentów w portfelu

Z aktualnymi składami portfeli inwestycyjnych funduszy i subfunduszy PKO TFI zapoznać się można na stronach internetowych Towarzystwa pod linkami:

 

***
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to jedno z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego w Polsce. Należy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Istnieje od 1997 roku. Zarządza środkami powierzonymi przez ponad pół miliona inwestorów indywidualnych i korporacyjnych.