2024-01-23

2024 rok będzie obfitował w PKO TFI w zmiany w komunikacji. Pierwsze z nich zostały już wprowadzone. Zapraszamy do zapoznania się z kartami funduszy w nowej odsłonie! Zmiany dotyczą zarówno zakresu prezentowanych danych, jak i szaty graficznej. A co dokładnie się zmieniło?

W nowych kartach funduszy znaleźć można między innymi:

  • bardzo zwięzłe opisy subfunduszy oraz prosty schemat „Dominująca klasa aktywów”,
  • przyjazne tabele z największymi pozycjami w portfelu subfunduszu,
  • stopy zwrotu subfunduszu oraz benchmarku w różnych ujęciach, w tym w latach kalendarzowych,
  • wykres prezentujący zmianę wartości zainwestowanych 10 tys. zł,
  • wykres prezentujący zmianę wartości inwestycji systematycznej,
  • tzw. wykresy skrzypcowe obrazujące rozkład stóp zwrotu inwestycji rocznych, trzyletnich i pięcioletnich w ostatnich dziesięciu latach.

Jakie kolejne zmiany w komunikacji planuje wprowadzić PKO TFI?

- Planujemy w tym roku bardzo upraszczać komunikację. Przebudujemy naszą stronę internetową i zmodyfikujemy prospekty funduszy, by spełniając wymagania prawne były bardziej zrozumiałe dla klientów – zapowiada Grzegorz Chłopek, wiceprezes PKO TFI.

Więcej informacji o zmianach można znaleźć w artykule „PKO TFI modyfikuje komunikację z klientami” opublikowanym przez Puls Biznesu. Zapraszamy do lektury.

Wszystkie karty funduszy w nowej odsłonie dostępne są na stronie www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/karty-funduszy/