2013-03-13

W minionym tygodniu, głównym wydarzeniem na krajowym rynku finansowym była zaskakująca decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Przed posiedzeniem RPP, wśród ekonomistów i analityków zauważalny był podział na dwie frakcje. Pierwsza, mniej liczna, prognozowała brak obniżki, natomiast druga, spodziewała się obniżki stóp procentowych o 25 pkt. bazowych. Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła wszystkich i obniżyła stopy o 50 pkt. bazowych, ustanawiając stopę referencyjną na poziomie 3,25%. Jest to najniższy poziom w historii polskiego rynku finansowego.

Decyzja RPP pozwoliła na zniwelowanie strat, które były efektem wzrostu rentowności obligacji na początku minionego tygodnia. Największym beneficjentem zaskakującej decyzji były obligacje o zapadalności do 2 lat. W zeszłym tygodniu zyskały one 17 pkt bazowych i obecnie rentowność ich wynosi ok. 3,38%. Słabszy okres zanotowały obligacje o dłuższym terminie do wykupu – 10 letnie, które w minionym tygodniu nie zmieniły swojej rentowności z poziomu 3,98%. Hamulcem, który powstrzymuje spadek rentowności długoterminowych obligacji skarbowych, jest wzrost rentowności obligacji rządu USA i Niemiec. W ostatnim tygodniu rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych USA wzrosła o 20 pkt bazowych z 1,84% na 2,04%, natomiast rządu Niemiec wzrosła o 11 pkt bazowych z 1,41% do 1,52%. Wszystko wskazuje na to, że trend długoterminowych stóp procentowych jest rosnący. Utwierdza nas w tym poprawa sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. W piątek otrzymaliśmy kluczowe informacje dla globalnych rynków finansowych. Stopa bezrobocia w USA spadła z 7,9% do 7,7%. W lutym zwiększono liczbę miejsc pracy w sektorach pozarolniczych o 236 tysięcy, a rynek spodziewał się 165 tysięcy. Pozytywne informacje docierające głównie z największej gospodarki świata, przełożyły się na optymizm panujący na rynkach akcji.

W Warszawie szeroki rynek odzwierciedlony przez indeks WIG wzrósł o 1,6% do poziomu 47074 pkt, natomiast WIG20 wzrósł o 1.5% do poziomu 2490 pkt. Kolejnym potwierdzeniem panującego optymizmu na rynkach akcji, jest indeks The Dow Jones Industrial Average. Jest to indeks 30 spółek z USA, które są liderami w swoich sektorach. W minionym tygodniu wzrósł on o 2,2% i zamknął się na 14397,1pkt. osiągając tym samym najwyższy poziom w swojej historii.

Uwzględniając wszystkie czynniki płynące z rynków finansowych, gospodarek i banków centralnych, wydaję się, że warto zredukować ilość obligacji w swoim portfelu, zwiększając tym samym udział akcji.

Piotr Nowak - Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych