2015-02-18

Pierwszy miesiąc 2015 roku był kontynuacją pozytywnego trendu spadku rentowności na globalnych rynkach obligacji. Trend ten został dodatkowo wzmocniony decyzją Europejskiego Banku Centralnego odnośnie programu luzowania ilościowego, który pozytywnie zaskoczył inwestorów. Deklarowana kwota zakupów obligacji przez EBC w ramach programu była wyższa niż oczekiwania analityków.

Po osiągnięciu historycznie niskich rentowności pod koniec stycznia (rentowność 10-letnich i 5-letnich polskich obligacji rządowych zeszła odpowiednio poniżej 2,00% i 1,70%) miała miejsce lekka korekta cen, spowodowana publikacją bardzo dobrych danych z amerykańskiego rynku pracy i wzrostu rentowności na rynkach bazowych.

 

Rentowność 10-letnich polskich obligacji rządowych

Źródło: Bloomberg, Dane od 31.12.2013 – 15.02.2015

Zmienność polskich instrumentów dłużnych jaką obserwujemy w ostatnich dniach jest wywołana nie tylko poprzez wydarzenia ekonomiczne (dywagacje na temat podwyżki stóp procentowych w USA), ale również wydarzenia geopolityczne (zamieszanie wokół Grecji oraz konfliktu Rosyjsko-Ukraińskiego), oraz oczekiwania na obniżki stóp procentowy w Polsce.

Perspektywa kolejnych tygodni i miesięcy na rynku polskich obligacji będzie w dużym stopniu zależała od nastawienia inwestorów do obligacji krajów Rynków Wschodzących oraz decyzji RPP w sprawie poziomu stóp procentowych. Obniżka stóp procentowych na marcowym posiedzeniu jest mocno oczekiwana przez większość inwestorów. Pytaniem pozostaje jakiej skali cięć możemy się spodziewać?

Inwestując w fundusze dłużne, które mogą charakteryzować się nieco większą zmiennością w ostatnich dniach warto zachować zdrowy rozsądek i oceniać wyniki w odpowiednich rekomendowanych horyzontach inwestycyjnych.