2013-08-01

Najważniejszym wydarzeniem ostatnich dwóch tygodni dla rynków kapitałowych były lipcowe odczyty wskaźników PMI dla Strefy Euro. Jest to już czwarty miesiąc wzrostu poziomu tego wskaźnika wyprzedzającego dla koniunktury gospodarczej i jednocześnie pierwszy od stycznia 2012 roku odczyt powyżej poziomu 50 pkt. Sygnalizuje to wyjście z recesji Europy i powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego (wskaźnik poniżej poziomu 50 pkt wskazuje na recesję, natomiast powyżej tego poziomu na wzrost gospodarczy). Istotny jest fakt, że najważniejsze komponenty tego wskaźnika były pozytywne: nowe zamówienia i zatrudnienie. Aby ożywienie było trwałe konieczny jest także wzrost akcji kredytowej w bankach europejskich, które w ostatnim kwartale zacieśniały politykę kredytową. Podobną tendencję można było zaobserwować w USA, gdzie dynamika wzrostu kredytów spadła w czerwcu do 2,9% z 5,5% w ubiegłym roku. Dlatego tak kluczowe w tym momencie będzie działanie ECB i innych banków centralnych, na czym w najbliższych tygodniach będą koncentrowały się rynki kapitałowe.

Poprawa sytuacji makroekonomicznej w Strefie Euro jest bardzo dobrym sygnałem dla Polski, której gospodarka jest z nią najsilniej powiązana. W tym kontekście zachowanie polskiego rynku akcji było bardzo dobre, w szczególności sektora małych i średnich spółek. Indeks mWIG40 wzrósł prawie 6% w lipcu, natomiast WIG20 około 4%. W krótkim terminie wpływ na nasz rynek będą miały również wyniki kwartalne spółek, których sezon publikacji właśnie się rozpoczyna.

Wydaje się, że rynek w obecnej chwili ignoruje zagrożenie wynikające z reformy systemu emerytalnego. Zgodnie z zapowiedziami rządu ostateczną wersję zmian poznamy w najbliższym miesiącu. Będzie to kluczowe wydarzenie dla polskiego rynku akcji i obligacji.

Dr Sławomir Sklinda - Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi PKO TFI