2022-06-02

W związku z korektą wyceny Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A Subfunduszu Sigma Obligacji Plus wydzielonego w ramach Gamma Parasol Biznes sfio za dni wyceny wskazane w poniższej tabeli poniżej przedstawiono poprawną wycenę Jednostki Uczestnictwa:

 

Data wyceny

Opublikowana błędna wartość

Prawidłowa wartość

2022-02-16

    107,37

                107,38

2022-02-17

    107,36

                107,37

2022-02-21

    107,34

                107,35

2022-02-28

    107,00

                107,01

2022-03-01

    107,00

                107,01

2022-03-02

    106,90

                106,91

2022-03-03

    106,86

                106,87

2022-03-04

    106,75

                106,76

2022-03-09

    106,50

                106,51

2022-03-14

    106,41

                106,42

2022-03-15

    106,44

                106,45

2022-03-16

    106,48

                106,49

2022-03-17

    106,60

                106,61

2022-03-18

    106,61

                106,62

2022-03-23

    106,42

                106,43

2022-03-28

    106,39

                106,40

2022-04-05

    106,44

                106,45

2022-04-11

    105,87

                105,88

2022-04-13

    106,23

                106,24

2022-04-14

    106,12

                106,13

2022-04-19

    105,95

                105,96

2022-04-25

    106,02

                106,03

2022-04-27

    106,16

                106,17

2022-04-28

    106,14

                106,15

2022-04-29

    106,08

                106,09

2022-05-02

    105,12

                105,21

Towarzystwo niezwłocznie dokona rozliczeń skutków korekty wyceny zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.