2014-01-31

Informujemy, iż w dniu 31 grudnia 2013 r. opublikowana została nieprawidłowa wycena certyfikatów inwestycyjnych funduszu PKO Globalnej Makroekonomii – funduszu inwestycyjnego zamkniętego na dzień 30 grudnia 2013 r.

Poniżej przedstawiono zweryfikowaną WANCI PKO Globalnej Makroekonomii – fiz:

seria CI        

wartość przed korektą    

wartość po korekcie   

A1

1.243,32

1.243,26

B2, B3, B4

1.220,66

1.220,60

B5, B6

1.220,66

1.220,60

C7, C8

1.233,52

1.233,46

D9

1.220,31

1.220,25

E10

1.232,58

1.232,52

F11

1.251,89

1.251,83

G12

1.240,53 

1.240,47

 

Powyższe zdarzenie nie miało wpływu na realizację zleceń wykupu certyfikatów inwestycyjnych złożonych przez Uczestników.