2013-11-15

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z art. 12 ust. 20 statutu PKO Globalnej Strategii -
fundusz inwestycyjny zamknięty ("Fundusz") informuje o dojściu do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych serii
B Funduszu. W ramach subskrypcji złożono zapisy na łączną liczbę 6 418 634 certyfikatów o wartości emisyjnej
649 052 270,08 PLN.